Goigs y alegrias del gloriós gran Patantum


Antiguo Goigs y alegrias del gloriós gran Patantum
que se venera en las montañas de Herrmenia : patró dels divertits.
Se considera patrón y protector de los borrachos.
Y patrón del "museu etnogràfic de Montmajor".
(Raro ejemplar)
Se vendía en Barcelona: el la librería del P. Maimó, carrer dels Mercaders cerca del Born.
Circa 1900]. AMADES, Costumari, citat II , p. 406.

"Goig: y alegrias del gloriós gran Patantúm
que se venera a las montañas de Herrnenía. Patró dels Divertits".

El gran Patanturn, segons Amades, era patró dels cararnantxellistes, que organitzaven les gresques de les Carnestoltes
a la darreria del segle XVIII i primeria del segle XIX. Aquests goigs en princip i
són un cant de celler i carnestoltesc. Els segadors, però , també invocaven humorísticament
el gran Patantum, personatge imaginari , patró de la gent de gresca, perquè , malgrat
tenir una mà torta i un braç cargolinat, havia estat un brau segador. Eren cantats per
gent de taverna i la seva lletra havia estat molt impresa.
Cos/u 111m;, citat, III, p. 737. A
Folklore (citat, p. 529-530), en porta una altra versió a la que l'anomena sant Patantum.

No hay comentarios:

Publicar un comentario